Japan by Region

Complete List by Perfecture

 Ehime Prefecture:  Ryu-un shonyudo |  Anakami shonyudo
 Fukui Prefecture:  hakuba-do
 Fukuoka Prefecture:  Senbutsu-do |  Ojika-do |  Mejiro-do |  Goya #1(dai-ichi) shonyudo
 Fukushima Prefecture:  Abukuma-do |  Irimizu shonyudo
 Gifu Prefecture:  Gujohachiman dai-shonyudo |  Hida dai-shonyudo |  Jomon shonyudo |  Miyama Shonyudo |  Ohtaki shonyudo |  Sekigahara dai-shonyudo |  Yuseki-do
 Gunma Prefecture:  Fuji-do |  Odaira shonyudo
 Hiroshima Prefecture:  Hakuun-do
 Hokkaido Prefecture:  Fugoppe-dokutsu |  Furaku Cave |  Shelter No. 20 |  Temiya Cave |  Tohma Shonyudo |  Yubari Coal Mining Museum
 Iwate Prefecture:  Akka-do |  Byakuren-do |  Funakubo Shonyudo |  Rokan-do |  Ryusen-do |  Shigawatari-do |  Uchjimagi-do |  Yugen-do
 Kagoshima Prefecture:  Kojima Kurago |  Ginryu-do |  Shoryu-do |  Akasaki shonyudo  |  Shinsen-do |  Gokuraku-do |  Katano ana |  Kumaso ana |  Mizonoguchi dokutsu
 Kanagawa Prefecture:  Enoshima Iwaya Cave |
 Kohchi Prefecture:  Ryuga-do |  Saruta-do
 Kumamoto Prefecture:  Kyusen-do |  Shirataki shonyudo
 Kyoto Prefecture:  Shizushi-do
 Miyazaki Prefecture:  Nanaori shonyudo
 Nagasaki Prefecture:  Hashima Mine |  Nanatsugama shonyudo |  Sakishirazui-no ana
 Nara Prefecture:  Fudo-kutsu |  Goyomatsu shonyudo |  Tohro-no iwaya |  Komori kutsu |  Menfudo shonyudo
 Niigata Prefecture:  Sado Kinzan
 Oita Prefecture:  Furen shonyudo |  Inazumi suichu shonyudo |  Onagara shonyudo |  Taio Kinzan
 Okayama Prefecture:  Ikura-do |  Maki-do |  Bicchu-Kanachi ana |  Kanba-no Oni-no ana |  Diamond cave
 Okinawa Prefecture:  Gyokusen-do |  Futenma Gongen |  Ishigaki Do |  Kin-nisshu-do |  Gold Cave Café and Bonsai Garden |  Hirano-do |  Hoshino-no ana |  Ryugujo shonyudo
 Saitama Prefecture:  Hashidate shonyudo |  Shutoken Gaikaku Hosuiro
 Shiga Prefecture:  Kawachi Fuketsu
 Shimane Prefecture:  Iwami Ginzan |  Yuki-do
 Shizuoka Prefecture:  Ryugashi-do |  Washizawa Fuketsu |  Koboriya shonyudo |  Hito-ana |  Koori-ana |  Komakado Fuketsu |  Toi Kinzan
 Tochigi Prefecture:  Genzan-kutsu |  Izuru shonyudo
 Tokyo Prefecture:  Daimasu shonyudo |  Hachijo fuketsu |  Mitsugo shonyudo |  Ohtake shonyudo |  Grand Central Oyster Bar |  Yozawa shonyudo
 Wakayama Prefecture:  Sandanbeki Dokutsu |  Totsui shonyudo
 Yamaguchi Prefecture:  Akiyoshi-do |  Taisho-do |  Kagekiyo-do
 Yamanashi Prefecture:  Aoiwa shonyudo |  Fugaku Fuketsu |  Funatsu Tainai |  Narusawa Fuketsu |  Ryugu Doketsu Iriguchi |  Saiko Komori-ana

Main Index | Japan | Map
Last updated Terms of Use, © Jochen Duckeck.