Irish for Cavers


Irish English
uaimh cave
halla chamber
cave man
cónaitheoir uaimh cave-dweller
uaimheadóireacht caving
báisín sink
poll a shlogadh ponor
foinse uisce spring
screamhuisce groundwater
mianach mine
lofa colliery
tollán tunnel
tuama tomb